Mejla oss

0707-397018

Trollebo Assistans

Tillsammans för personlig assistans sedan 2003.

Detta är vi

Trollebo Assistans är ett litet familjeägt företag i Lund som vänder sig till dig som är i berättigad till personlig assistans. 

Vår målgrupp

Vi vänder oss till vuxna personer inom autismspektrumtillstånd, med eller utan utvecklingsstörning.

Vårt uppdrag

Att utföra personlig assistans utifrån individuella förutsättningar och de behov som föreligger hos den assistansberättigade.

Det här gör vi

Med engagemang och kunskap vill vi verka för god livskvalitet för den assistansberättigade.

Vår värdegrund

Varje individ är unik och skall respekteras jämlikt utifrån sina individuella förutsättningar.

Här finns vi

Kaprifolievägen 16, 227 38 Lund

0707-397018

Trollebo.Assistans@telia.com

 Måndag-fredag: 8:00-18:00, Lördag: 10:00-16:00, Söndag: stängt.